Let op! de pilotperiode is verlopen en succesvol afgerond, op dit moment werken wij aan een doorstart!

2020 Is het (pilot) jaar waarin levensecht leren centraal staat.

Pilotproject STROOM is een eerste stap naar het uiteindelijke doel: gelijke kansen op brede talentontwikkeling van alle basisschoolkinderen. Dat doen we in eerste instantie door vervoer te organiseren naar leerrijke plekken voor basisscholen in de regio Tilburg. In deze pilot ligt de nadruk op het thema natuur. Terwijl de pilot loopt, starten we een praktisch onderzoek om te toetsen of het vervoersmiddel voldoende bijdraagt aan het doel. En om te zorgen dat deze service straks voor iedereen beschikbaar is hebben we natuurlijk resultaten van de ervaringen nodig.

Tegenprestatie

Als tegenprestatie vragen we de school mee te werken aan een enquĂȘte en belevingsonderzoek t.b.v. de voortgang en ontwikkeling van STROOM.

Ben jij docent in het basisonderwijs? Is het regelen van vervoer naar educatief onderwijsaanbod buiten de school niet of nauwelijks te realiseren? Bel of mail ons en ga met STROOM mee!