Natuurpedagoog

Als natuurpedagoog ziet en gebruikt Jael Nouhet de natuur als werk- en leeromgeving, waarin de pure en natuurlijke werkhouding centraal staat. Hij zet zich gepassioneerd en creatief in om ons bewust te maken van de meerwaarde van natuur als pedagogische basis van ons leven. Immers, de natuur heeft ons veel te bieden en er is nog veel van te leren. Door middel van advies, trainingen en innovaties beoogt hij deze boodschap maximaal over te brengen.

Lees verder op zijn website www.natuurpedagoog.nl

“Stroom ontstond uit een spontaan idee in 2017 en ik kon het maar niet laten liggen. ‘Dit moet er gewoon komen’ bleef mijn overtuiging. Het is mede onderdeel van mijn visie om mensen meer in aanraking te laten komen met buiten, tussen die muren vandaan. Ik ben onderdeel van een Europese groep die dit o.a. ook tot doel heeft. Dat was weer een reden waarom ik het gevoel niet kon negeren. Dus begon ik zelf met gesprekken, verbinden en het idee concreet maken. Nu ben ik er steeds meer trots op hoe ver dit project op de agenda staat van meerdere gerenommeerde Tilburgse bedrijven. Mede dankzij hen en vele anderen die hier, net als ik, echt in geloven en er hun nek voor uit durven te steken. Het krijgt nu, anno 2020, steeds meer vorm.”

Jael Nouhet

Tussenheid013

De medewerkers van Tussenheid013 ondersteunen Brabantse initiatiefnemers bij het tot stand komen van bottom-up initiatieven. Zij brengen deskundigen uit verschillende disciplines bij elkaar, die vervolgens een klankbord vormen voor de initiatiefnemers. Door mee te denken en mee te bouwen helpen ze zo creatieve ideeën op een gefundeerde manier tot bloei te laten komen.

“Waar moet je dan aan denken? We willen initiatieven verduurzamen door mee te denken over de beste organisatievorm (governance), de financiering van je initiatief of gewoon door een klankbord te zijn. Voorbeelden van initiatieven waarbij we betrokken zijn: De Stadstuinderij, In de Boomtak, de Stadscamping, Stoom 013, het Stadspark en nu dus STROOM.”

Gijs Bax

Lees verder op de website www.tussenheid013.nl

T-PrimaiR

Als schoolbesturen in het primair onderwijs zet TPrimaiR zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in de regio Tilburg. Samen met de partners binnen de regio Tilburg zijn zij koersbepalend op het brede terrein van onderwijs en opvang. TPrimaiR neemt initiatief om hun doel samen met anderen te bereiken. Het leggen van verbinding tussen organisaties en binnen organisaties hoort daarbij.

“Ik ben ooit begonnen als docent, nu draag ik mijn steentje bij als ondersteuner van de bestuurlijke samenwerking in de regio Tilburg. Mijn drive komt voort uit het van betekenis willen zijn voor kinderen. Door deze samenwerking met Stroom te versterken kunnen we het verschil maken voor alle kinderen in onze regio en iedereen die daar in het primair onderwijs werkt.”

Pieter Jansen

Lees verder op de website: www.tprimair.nl

Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs, met aandacht voor school, thuis en leefomgeving.

Lees verder op de website: www.gelijke-kansen.nl