Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Dat veel kinderen niet buiten hun wijk of buurt komen leidt tot ongelijke kansen: zeker 80% van hun tijd speelt zich binnen de schoolmuren af.

Gelijke kansen

Scholen en gemeentes voelen de harde noodzaak om gelijke kansen te creƫren. Leerrijke plekken bereiken is een belangrijk onderdeel van levensecht onderwijs en talentontwikkeling. Het organiseren van het vervoer naar die leerrijke plekken is echter een taak die bij de leraar terecht is gekomen. En dat is een blokkerende factor voor leren buiten de schoolmuren.

Afstand tot leren

Bij bepaalde scholen is dat probleem meer aan de orde dan bij andere. Het is niet vanzelfsprekend, dat ouders allemaal een rijbewijs en auto tot hun beschikking hebben, of hun werk zo kunnen indelen dat ze hun kinderen tijdens schooltijd naar het bos, of een museum kunnen brengen. Daardoor lijkt de afstand van kinderen tot talentontwikkeling en levensecht leren zelfs groter. Zij kunnen juist die extra ontwikkeling en leerbeleving heel goed gebruiken.

Oplossing

STROOM wil een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem, door het regelen van het vervoer uit handen te nemen van de docenten. Zodat zij hun tijd kunnen besteden aan lesgeven en de kinderen de leerstof vaker in de praktijk – buiten de schoolmuren – kunnen ervaren. Kennis wordt dan sterker overgedragen en de lesstof komt beter tot zijn recht. En bedrijven binnen de regio raken ook meer verbonden met het onderwijs. Zo werken we samen mee aan een verbeterd onderwijs en een betere bereikbaarheid en samenwerking.